Činnost klubu:

  • klubová setkání
  • networking
  • vzdělávání
  • poradenství
  • mentoring
  • úzká spolupráce s profesními organizacemi
  • mezinárodní spolupráce
  • konference a semináře

 

Jaký má ČMAPM cíl?

Cílem tohoto sdružení je vytvoření takového prostředí, které pomáhá podnikajícím ženám a také ženám ve vyšších manažerských pozicích vzájemně komunikovat a vyměňovat si informace, a tím podporovat i rozvoj obchodních aktivit.

Současně sdružení přispívá ke vzdělávání žen a jejich osobnímu i profesnímu rozvoji. V obecné rovině propaguje ženské podnikání.

 

Co ČMAPM dělá?

Podnikatelky a manažerky rozvíjejí svoji činnost prostřednictvím samostatných regionálních klubů. Pravidelně se v nich setkávají, vyměňují si zkušenosti, diskutují se zajímavými hosty a společně organizují společenské a vzdělávací akce. V současné době má ČMAPM regionální kluby v Brně, Bruntále a Zlíně.

Součástí ČMAPM je i Profesní klub školského managementu (PKŠM), který působí v Brně a jehož cílem je propojení školské a podnikatelské sféry.

ČMAPM spolupracuje s jinými institucemi, profesními a ženskými organizacemi, ať už na regionální, národní nebo mezinárodní úrovni.

 

O jaký typ organizace se jedná?

ČMAPM je nezávislé dobrovolné sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.
ČMAPM je zapsána u Ministerstva vnitra České republiky pod číslem VS/1-1/42 511/00-R.

 

Historie ČMAPM?

Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek (ČMAPM) je dobrovolné profesní sdružení, které soustřeďuje ženy - podnikatelky a manažerky v České republice. ČMAPM RK Zlín soustřeďuje ženy ze Zlínského kraje.

Ženy – manažerky a podnikatelky – se v České republice začaly setkávat krátce po událostech v roce 1989. Už v roce 1990 vznikla v Praze Asociace podnikatelek a manažerek (APM) s cílem sdružit podnikající a podnikavé ženy, vytvořit informační a konzultační síť, podpořit vzdělávání žen a usilovat o rozvoj podnikatelských a manažerských aktivit žen v ČR.

První pokusy vytvořit podobné regionální sdružení v Brně byly učiněny už v roce 1992, ale tenkrát k tomu ještě nebyly vhodné podmínky.

O tři roky později, v roce 1995, vznikl v rámci APM regionální klub se sídlem v Brně. Na základě podnětu tehdejší předsedkyně APM Doc. Miloslavy Umlaufové, iniciovala dne 16. listopadu 1995 RNDr. Anna Putnová z Podnikatelské fakulty VUT první setkání.

V září 2004 vznikl v rámci MAPM regionální klub ve Zlíně. Jeho předsedkyní byla zvolena Dr. Silke Gester z Jazykové agentury "S", po ní předsednictví v roce 2006 převzala Marta Polášková a v současné době místo předsedkyně zastává Ing. Jana Volná. Další významné rozšíření zaznamenala MAPM v únoru 2006, kdy byl za výrazného přispění PhDr. Marie Babničové založen regionální klub v Bruntále.

 

ETICKÝ KODEX

Motto: Podnikejme čestně

 

kodex CMAPM.pdf (323293)

MAPM odkazy

www.podnikatelky.eu               langerova@audica.cz  

Kontakt

ČMAPM RK Zlín Korespondenční adresa:
Sazovice 221
763 01 Mysločovice
+420 602 563 585 j.volna@podnikatelkyzlin.cz info@podnikatelkyzlin.cz